Biuro Rachunkowe 
F.U.H "Orzeł" Zygmunt Przybylak

Firma zapewnia fachową obsługę w zakresie:

Doradztwa:
- przy zakładaniu firm których działalność oparta jest zarówno
o KODEKS HANDLOWY jak i KODEKS CYWILNY,

Księgowości:
- prowadzenia ksiąg handlowych,
- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
- obsługę ryczałtu,

Rozliczanie wszystkich podatków z Urzędem Skarbowym:
- podatek dochodowy od osób prawnych /PDOP/,
- podatek dochodowy od osób fizycznych /PDOF/,
- roczne zeznania osób fizycznych,
- podatek VAT,
- zryczałtowany podatek dochodowy /PIT-28/.

Rozliczenie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie wszelkich spraw kadrowo-płacowych.

Wyprowadzamy zaległości dotyczące:
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
- prawidłowych naliczeń podatkowych i ZUS-owych.